Om oss

Vilka är vi? Läs här nedanför så lär du känna oss!

Om oss

I september 2016 startades CLB Entreprenad AB av Christoffer Lindblad och Jörgen Lindblad.
Vi står med stabila fötter i nutiden och ser fram emot att växa med framtiden. Företaget består av drivna och branschkunniga personer i blandade åldrar med mångårig samlad erfarenhet.

Vi är det medelstora byggbolaget där närhet till beställare och medarbetare prioriteras.
CLB ska kännetecknas av att ge alla projekt extra omsorg och uppmärksamhet, vilket medför att projekten överstiger uppdragsgivarens förväntningar på praktiska och funktionsdugliga lösningar.
Vår filosofi är att alltid tänka ett steg före handling både när det gäller personal, arbetsmiljö och uppdragsgivare, på detta sätt skapar vi ett mervärde för vår beställare. Vi eftersträvar att alltid vara så effektiva som möjligt; ekonomiskt, tidsmässigt och kvalitetsmässigt.

CLB jobbar med allt från utförandeentreprenader, samverkansprojekt till totalentreprenader.
Vi är med hela vägen från projektering till nyckelfärdiga projekt.

Vårt motto är flexibilitet, lösningsorientering och enkelhet.