Entreprenad

CLB Entreprenad har sakkunskap från projektidé till projektering. Från första spadtaget till färdigställande/överlämnande av planerad produkt. CLB Entreprenad ska kännetecknas av att ge alla projekt extra omsorg och uppmärksamhet, vilket medför att projekten överstiger uppdragsgivarens förväntningar på praktiska och funktionsdugliga lösningar. Vi eftersträvar att alltid vara så effektiva som möjligt; ekonomiskt, tidsmässigt och kvalitetsmässigt.